ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 Ngày: 18/05/2021

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Hưởng ứng "Tuần lễ mặc áo dài" do hội phụ nữ Việt Nam phát động mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 Ngày: 09/03/2021

Hưởng ứng "Tuần lễ mặc áo dài" do hội phụ nữ Việt Nam phát động mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

HỘI THAO BCE MỞ RỘNG NĂM 2021 Ngày: 25/02/2021

HÌNH ẢNH HỘI THAO BCE MỞ RỘNG NĂM 2021

Hội nghị Người Lao động năm 2020 Ngày: 08/12/2020

Hội nghị Người Lao động năm 2020

Becamex BCE tham gia giải giao hữu bóng đá Ngày: 21/05/2019

Becamex BCE tham gia giải giao hữu bóng đá chào mừng 129 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh