Hội nghị Người Lao động năm 2020 Ngày: 08/12/2020

Hội nghị Người Lao động năm 2020

Becamex BCE tham gia giải giao hữu bóng đá Ngày: 21/05/2019

Becamex BCE tham gia giải giao hữu bóng đá chào mừng 129 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Becamex tổ chức thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2019 Ngày: 21/05/2019

Becamex tổ chức thi nấu ăn mừng ngày 8/3/2019

Hôi thao Becamex BCE 2018 Ngày: 21/05/2019

Hôi thao Becamex BCE 2018