Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016. Ngày: 18/02/2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.

BCE công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét năm 2016. Ngày: 17/02/2017

công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét năm 2016.

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4/2016 so với cùng kỳ năm trước. Ngày: 20/01/2017

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4/2016 so với cùng kỳ năm trước.

Công bố báo cáo tài chính quý 4 2016 Ngày: 18/01/2017

Công bố báo cáo tài chính quý 4 2016

Thông báo nghỉ tết Âm Lịch 2017 Ngày: 16/01/2017

Thông báo lịch nghỉ tết Âm Lịch 2017